COVID-19

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor fysiotherapie. Deze zorg wordt tot 1 januari 2025 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.

Wie komt er in aanmerking voor herstelzorg?

Mensen die ernstige Covid-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten ervaren. Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische zorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Voor paramedische herstelzorg geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

Vergoeding van paramedische herstelzorg

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling uit de basisverzekering. Wel geldt het eigen risico.

Duur van de behandeling

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige mensen hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden. De behandelaars brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer 6 maanden of en hoe de zorg voortgezet moet worden.

Maximaal aantal behandelingen in 6 maanden tijd

Er is een maximum gesteld van 50 behandelingen fysiotherapie.

2e behandeltermijn

Alleen in uitzonderlijke situaties kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. In deze 2e behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang van 50 behandelingen fysiotherapie.