Claudicatio intermittens (etalagebenen)

Claudicatio intermittens en Chronisch Zorgnet

Claudicatio intermittens ontstaat wanneer de slagaders in uw benen te weinig zuurstof kunnen aan voeren aan spieren die u gebruikt bij het lopen. De oorzaak ligt in het feit dat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. U heeft misschien wel gehoord dat u ‘etalagebenen’ heeft. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel. De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arteriëel vaatlijden (PAV).

De claudicatiotherapeut is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet, dit netwerk heeft als doel hoogwaardige zorg te leveren voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Chronisch Zorgnet richt zich in de startfase op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject.

Als u last hebt van claudicatio intermittens, ofwel etalagebenen, kunt u terecht bij een van onze aangesloten fysiotherapeuten. Zij zijn speciaal opgeleid om u zo goed mogelijk te behandelen!