Dry Needling

Wat is Dry Needling?
Dry needling is een specialisatie van de fysiotherapeut die zich richt op de behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat.
Met dry needling worden spierverhardingen ontspannen (myofasciale triggerpoints), via het gericht prikken met een naald binnen een spier.

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur?
Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. Bij dry needling wordt een (1) naald gebruikt , waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry needling werkt direct in op de spieren en is geen “energie”behandeling. De methode is op geen enkel wijze te vergelijken met acupunctuur.

Wat is een spierbehandeling, en wat voelt u?
Bij een spierbehandeling wordt er een drukpijnlijke plek (triggerpoint) kortdurend behandeld. Bij drukken op de plek kunt u ook pijn op afstand ervaren. Er kan een diep, dof, zeurend gevoel ontstaan. De pijn mag niet als scherp ervaren worden. 
Klinisch gezien resulteert dry needling vaak in een directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de betrokken spieren en gewrichten. Voor meer gedetailleerde informatie over myofasciale pijn, dry needling en de specifieke verschillen met acupunctuur: bekijk de folder “dry needling”.